ترمینال شهید کاراندیش شیراز

  • استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

شهر توریستی و پر رفت و آمد شیراز دارای 4 پایانه مسافربری برون شهری به نام های شهید کاراندیش، شهید مدرس، امیرکبیر و پایانه غیر متمرکز سپیدان می باشد. اولین و مهمترین پایانه متمرکز در سال 1366 با نام "پایانه شهید کاراندیش" در بلوار سلمان فارسی و به مساحت 12000 مترمربع طراحی و بهره برداری گردید و پس از آن به طور همزمان دو پایانه دیگر با نام های "پایانه شهید مدرس" با مساحت 22000 مترمربع در شرق و "پایانه امیر کبیر" با مساحت حدود 2 هکتار در جنوب غرب احداث و بهره برداری شد.