بیمارستان فاطمیه شاهرود

  • استان / شهر

    سمنان - شاهرود

  • دسته بندی

    بیمارستان

این بیمارستان که یکی از افتخارات بخش بهداشت و درمان در شهرستان شاهرود است در خیابان 22 بهمن واقع شده است.