به شهر شاهرود و رزرو هتل های شاهرود خوش آمدید!

مقصد مورد نظر :

از تاریخ :

به مدت :

هتل قصر بسطام
هتل پارامیدا
مهمانسرا جهانگردی شاهرود

تخفیف رزرو تا

٪6

مهمانسرا جهانگردی شاهرود

شروع قیمت از ۳۷۳,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر نادر شاهرود

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر نادر شاهرود

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل پارامیدا شاهرود

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل پارامیدا شاهرود

شروع قیمت از ۹۸۰,۰۰۰ تومان

هتل رویال شاهرود

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل رویال شاهرود

شروع قیمت از ۵۱۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر وصال شاهرود

تخفیف رزرو تا

٪4

خانه مسافر وصال شاهرود

شروع قیمت از ۶۱۸,۰۰۰ تومان

هتل قصر بسطام

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل قصر بسطام

شروع قیمت از ۵۹۸,۰۰۰ تومان