ترمینال دولت ساری

  • استان / شهر

    مازندران - ساری

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

ترمینال دولت در خیابان معلم می باشد.