به شهر ساری و رزرو هتل های ساری خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

هتل ۴ ستاره جنگلی سالاردره ساری
هتل ۳ ستاره اسرم ساری
هتل ۴ ستاره بادله ساری
هتل جنگلی سالاردره ساری

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل جنگلی سالاردره ساری

شروع قیمت از ۵۷۳,۰۰۰ تومان

هتل بادله ساری

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل بادله ساری

شروع قیمت از ۷۶۰,۰۰۰ تومان

هتل اسرم ساری

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل اسرم ساری

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل نارنج ساری

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل نارنج ساری

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل نوید ساری

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل نوید ساری

شروع قیمت از ۴۱۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر قربانی ساری

تخفیف رزرو تا

٪11

خانه مسافر قربانی ساری

شروع قیمت از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

مجتمع گردشگری پارمیس( پلاژ راه آهن) ساری

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع گردشگری پارمیس( پلاژ راه آهن) ساری

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آسمان شهر ساری

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل آسمان شهر ساری

شروع قیمت از ۴۷۰,۰۰۰ تومان