پناهگاه حیات وحش میانکاله ساری

پناهگاه حیات وحش میانکاله

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

سد سلیمان تنگه ساری

سد سلیمان تنگه

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

خانه قدیمی کلبادی ساری

خانه قدیمی کلبادی

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

حمام وزیری ساری

حمام وزیری

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

امام‌زاده عباس ساری

امام‌زاده عباس

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه زیارتی

برج‌سلطان‌زین‌العابدین ساری

برج‌سلطان‌زین‌العابدین

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

بيمارستان فاطمة الزهرا ساری

بيمارستان فاطمة الزهرا

استان : مازندران

دسته بندی : -

 خیابان صبا سر صبا سه ساری

خیابان صبا سر صبا سه

استان : مازندران

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

آب‌ انبار میرزا مهدی ساری

آب‌ انبار میرزا مهدی

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

آب انبار نو ساری

آب انبار نو

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مجموعه تاریخی فرح‌آباد ساری

مجموعه تاریخی فرح‌آباد

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

بیمارستان امام خمینی ساری

بیمارستان امام خمینی

استان : مازندران

دسته بندی : بیمارستان

بقعه امام زاده يحيي ساری

بقعه امام زاده يحيي

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه زیارتی

مسجد جامع  ساری

مسجد جامع

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه زیارتی

سینما سپهر ساری ساری

سینما سپهر ساری

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

مسجد فرح آباد  ساری

مسجد فرح آباد

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

خانه فاضلی ساری

خانه فاضلی

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

ایستگاه راه آهن ساری

ایستگاه راه آهن

استان : مازندران

دسته بندی : -

فرودگاه ساری

فرودگاه

استان : مازندران

دسته بندی : -

ترمینال دولت ساری

ترمینال دولت

استان : مازندران

دسته بندی : -

پارک جنگلی  شهید زارع ساری

پارک جنگلی شهید زارع

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

دریاچه الندان (آببندان) ساری

دریاچه الندان (آببندان)

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

دریاچه الندان ساری

دریاچه الندان

استان : مازندران

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

خیابان معلم ساری

خیابان معلم

استان : مازندران

دسته بندی : خیابان و میادین مهم