• استان / شهر

    مازندران - ساری

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

فرودگاه ساری در دشت ناز واقع شده است.