• استان / شهر

    مازندران - ساری

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان معلم نزدیک امداد خودرو و مسجد مقبره می باشد.