بيمارستان فاطمة الزهرا ساری

  • استان / شهر

    مازندران - ساری

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

آدرس : مازندران ،شهرستان ساري ، ميدان شهرداري ، بلوار ارتش ، مركز فوق تخصصي قلب مازندران(بيمارستان فاطمة الزهرا(می باشد.