مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل ۴ ستاره بزرگ پارسیا قم
هتل ۴ ستاره خورشید قم
هتل ۴ ستاره بین المللی قم
هتل خورشید قم

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل خورشید قم

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل بین المللی قم

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل بین المللی قم

شروع قیمت از ۵۱۵,۰۰۰ تومان

هتل استقلال قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل استقلال قم

شروع قیمت از ۲۰۷,۰۰۰ تومان

هتل کریمه قم

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل کریمه قم

شروع قیمت از ۴۰۳,۰۰۰ تومان

هتل مهسان قم

تخفیف رزرو تا

٪2

هتل مهسان قم

شروع قیمت از ۳۵۹,۰۰۰ تومان

هتل المپیک قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل المپیک قم

شروع قیمت از ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ پارسیا قم

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل بزرگ پارسیا قم

شروع قیمت از ۲۵۵,۰۰۰ تومان

هتل صادقیه قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل صادقیه قم

شروع قیمت از ۴۱۰,۰۰۰ تومان

هتل جمیل قم

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل جمیل قم

شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتل امامی قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل امامی قم

شروع قیمت از ۱۸۷,۰۰۰ تومان

مرکز گردشگری سلامت الوند قم

تخفیف رزرو تا

٪5

مرکز گردشگری سلامت الوند قم

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان فردوس قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان فردوس قم

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان زرین قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان زرین قم

شروع قیمت از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل راسپینا قم

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل راسپینا قم

شروع قیمت از ۳۰۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ماهان قم

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل آپارتمان ماهان قم

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل کاظمین قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل کاظمین قم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان نیاوران قم

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل آپارتمان نیاوران قم

شروع قیمت از ۲۸۷,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قدس قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان قدس قم

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل سلام قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سلام قم

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر وارش قم

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر وارش قم

شروع قیمت از ۱۵۱,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان عامری قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان عامری قم

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل اطلس قم

شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تشریفات قم

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل آپارتمان تشریفات قم

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان صفا قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان صفا قم

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل رز قم

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل رز قم

شروع قیمت از ۱۸۶,۰۰۰ تومان

خانه مسافر یاس کبود قم

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر یاس کبود قم

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پاسارگاد قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل پاسارگاد قم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ملل قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ملل قم

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر سپیدار قم

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر سپیدار قم

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سلوی قم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سلوی قم

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آراز آرام قم

تخفیف رزرو تا

٪31

هتل آراز آرام قم

شروع قیمت از ۲۸۴,۰۰۰ تومان