خیابان امام رضا نکا

  • استان / شهر

    مازندران - نکا

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امام رضا نزدیک خیابان سیمان و بیمارستان امام حسین می باشد.