• استان / شهر

    مازندران - نکا

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان ساحلی نزدیک استادیوم ورزشی شهدا و خیابان شهرداری می باشد.