بیمارستان ۲۲ آبان لاهیجان

  • استان / شهر

    گيلان - لاهیجان

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان 22آبان واقع درخیابان شهداء لاهیجان درسال1334بصورت واحددرمانگاهی وزیرنظرسازمان شیروخورشیدسابق فعالیت خودراآغاز نمود.درسال1350تبدیل به بیمارستان گردیدوبابخشهای محدودی چون اورژانس وزایمان ورادیولوژی واتاق عمل وآزمایشگاه وبخشی جهت بستری بیماران فعالیت مینمود.