پایانه مسافربری کاویان کرمانشاه

  • استان / شهر

    كرمانشاه - کرمانشاه

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

اولین ترمینال مسافربری شهید کاویانی کرمانشاه و بزرگ‌ترین پایانه غرب، در بلوار شهید کشوری واقع گردیده است. این ترمینال به اکثر نقاط کشور در شبانه روز حرکت دارد.