پل کهنه کرمانشاه

پل کهنه

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

تکیه معاون الملک کرمانشاه

تکیه معاون الملک

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد حاج شهباز خان کرمانشاه

مسجد حاج شهباز خان

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

پارک کوهستان کرمانشاه

پارک کوهستان

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

 مسجد جامع کرمانشاه

مسجد جامع

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه زیارتی

غار قوری قلعه کرمانشاه

غار قوری قلعه

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مجموعه تاریخی بیستون کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

تکیه بیگلر بیگی کرمانشاه

تکیه بیگلر بیگی

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

غار پراو کرمانشاه

غار پراو

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه

کاروانسرای شاه عباسی

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

تندیس هرکول کرمانشاه

تندیس هرکول

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد عماد الدوله کرمانشاه

مسجد عماد الدوله

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

موزه پارینه سنگی زاگرس کرمانشاه

موزه پارینه سنگی زاگرس

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

درخت رحمت کرمانشاه

درخت رحمت

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

معبد آناهیتا کرمانشاه

معبد آناهیتا

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

سرآب نیلوفر کرمانشاه

سرآب نیلوفر

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

آبشار پیران کرمانشاه

آبشار پیران

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

امام زاده ابراهیم کرمانشاه

امام زاده ابراهیم

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه زیارتی

سینما آزادی کرمانشاه

سینما آزادی

استان : كرمانشاه

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی