درخت رحمت کرمانشاه

  • استان / شهر

    كرمانشاه - کرمانشاه

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

درخت چنار با قدمت 700 ساله در کنار محوطه تاریخی طاق بستان معروف به درخت رحمت کرمانشاه می باشد. این درخت تنومند با ارتفاع 37.7 متر و پهنای 8.46 عرض به عنوان دومین درخت کهنسال کشور در سال 1388 به ثبت آثار طبیعی ملی رسیده است. درخت رحمت که به نام های مختلفی هم چون دار پهلوان، درخت رحمت و درخت کهنسال طاق بستان نامگذاری شده است، علاوه بر ارزش طبیعی دارای ارزش فرهنگی و تاریخی نیز می باشد.