back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    همدان - همدان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

مجسمه شیر سنگی یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری همدان در انتهای خیابان 12 متری سنگ شیر واقع گردیده است. این مجسمه با سنگ قهوه ای رنگ از تاریخ باستان، در میدان مربعی شکل و بر روی تپه باستانی قرار دارد که در گذشته این تپه گورستان دوره اشکانیان بوده و تابوتی از آن دوره در آن پیدا شده است. این مجسمه قبلا به صورت 2 تا قرینه در دروازه شهر بوده است، اما اکنون فقط یکی از آنها با طول 5.2 متر و عرض 1.15 متر و ارتفاع 1.20 به جا مانده است و به ثبت آثار تاریخی ملی رسیده است.