• استان / شهر

    همدان - همدان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما قدس همدان آدرس:همدان - خیابان بوعلی می باشد.