خیابان پاستور همدان

  • استان / شهر

    همدان - همدان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان پاستور نزدیک آرامگاه بو علی سینا و سازمان تعاون می باشد.