خیابان میرزاده عشقی همدان

  • استان / شهر

    همدان - همدان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان میرزاده عشقی نزدیک بیمارستان فرشچیان و فروشگاه می باشد.