بیمارستان پنجم آذر گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان پنجم آذر واقع در خیابان 5 آذر گرگان می باشد.