مسجد جامع گرگان گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع گرگان در کنار بازار نعلبندان شهر گرگان در عصر سلجوقی ساخته شده و دارای مناره های کروی است و کتیبه ای به خط کوفی بر روی آن قرار دارد.