back-image-blur back-image

به شهر قزوین و رزرو هتل های قزوین خوش آمدید!

نام هتل یا شهر :

از تاریخ :

به مدت :

هتل ۳ ستاره سنتی خانه بهروزی قزوین
هتل ۳ ستاره مرمر قزوین
هتل ۴ ستاره ایرانیان قزوین
هتل ایرانیان قزوین

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل ایرانیان قزوین

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل مرمر قزوین

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل مرمر قزوین

شروع قیمت از ۵۹۵,۰۰۰ تومان

هتل البرز قزوین

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل البرز قزوین

شروع قیمت از ۴۰۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سینا قزوین

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان سینا قزوین

شروع قیمت از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

هتل مینو قزوین

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل مینو قزوین

شروع قیمت از ۳۶۹,۰۰۰ تومان

هتل راژیا قزوین

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل راژیا قزوین

شروع قیمت از ۳۳۸,۰۰۰ تومان

هتل میرعماد قزوین

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل میرعماد قزوین

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر ابریشم قزوین

تخفیف رزرو تا

٪17

مهمانپذیر ابریشم قزوین

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل نویذر قزوین

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل نویذر قزوین

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی ارغوان قزوین

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی ارغوان قزوین

شروع قیمت از ۸۳۰,۰۰۰ تومان

هتل کوروش قزوین

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل کوروش قزوین

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان