بازار بزرگ بروجرد بروجرد

  • استان / شهر

    لرستان - بروجرد

  • دسته بندی

    مرکز خرید

بازار برزگ سرپوشیده بروجرد یکی از عمده ترین مرکز تجاری و سنتی شهر بروجرد است که در دوره قاجار ساخته شده است. بخش اعظمی از این بازار بر اثر جنگ ایران و عراق از بین رفته است.