بیمارستان مهر بهشهر

  • استان / شهر

    مازندران - بهشهر

  • دسته بندی

    بیمارستان

آدرس : مازندران ، شهرستان بهشهر ، چهارراه گرگان ، خيابان پاسداران ، بيمارستان مهر