back-image-blur back-image

رودخانه مرداب آستارا

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    گيلان - آستارا

  • دسته بندی

    جاذبه‌ ی طبیعی

طرح آزادسازی حریم رودخانه‌های سطح شهر از سالیان گذشته در دستور کار شهرداری قرار گرفته است که طی چند روز اخیر، بیش از 2400 متر مربع از اراضی حاشیه رودخانه مرداب با موفقیت آزادسازی و تعریض شد. طرح آزادسازی حریم رودخانه‌های سطح شهر از سالیان گذشته در دستور کار شهرداری قرار گرفته است که طی چند روز اخیر، بیش از 2400 متر مربع از اراضی حاشیه رودخانه مرداب با موفقیت آزادسازی و تعریض شد. طرح آزادسازی حریم رودخانه‌های سطح شهر از سالیان گذشته در دستور کار شهرداری قرار گرفته است که طی چند روز اخیر، بیش از 2400 متر مربع از اراضی حاشیه رودخانه مرداب با موفقیت آزادسازی و تعریض شد. طرح آزادسازی حریم رودخانه‌های سطح شهر از سالیان گذشته در دستور کار شهرداری قرار گرفته است که طی چند روز اخیر، بیش از 2400 متر مربع از اراضی حاشیه رودخانه مرداب با موفقیت آزادسازی و تعریض شد.