مهمانسرا ایده آل اردبیل
هتل ۲ ستاره شورابیل اردبیل
هتل ۲ ستاره مهدی اردبیل