• استان / شهر

    مازندران - آمل

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

خشواش روستایی بسیار زیبا در شهر آمل استان مازندران است.