بیمارستان امام جعفر الیگودرز

  • استان / شهر

    لرستان - الیگودرز

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان امام جعفر صادق(ع) كه در مرداد ماه سال 1365 با مصوب 172 تخت به بهره برداري رسيد. كه در حال حاضر 120 تخت فعال دارد. اين بيمارستان شامل بخشهاي تخصصي CCU ،ICU،داخلي ، نوزادان ، جراحي مردان ، جراحي زنان، زايشگاه ، اتاق عمل ، راديولوژي ،سي تي اسكن و آزمايشگاه مي باشد.