سینما تماشا الیگودرز

  • استان / شهر

    لرستان - الیگودرز

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما تماشا الیگودرز آدرس: اليگودرز - خیابان امام خمینی  می باشد.