• استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    رستوران

رستوران شاطر عباس واقع در چهارراه پارک وی در شمال خیابان ولیعصر از چلوکبابی های معروف شهر تهران به شمار می‌رود.