بلوار آفریقا تهران

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان آفریقا از سوی جنوب از میدان آرژانتین و پایانه بیهقی آغاز و به سوی شمال منتهی می‌شود.