• استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

سفارت ژاپن در شهر تهران واقع در خیابان مقدس اردبیلی می‌باشد.