بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد تهران

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در سال 1380 افتتاح شده است.