title

ایستگاه قطار شهری خیام تهران

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    -

خط ۱ متروی تهران به طول ۳۹ کیلومتر با۲۹ ایستگاه از ایستگاه تجریش واقع در ابتدای خیابان شریعتی تا ایستگاه کهریزک واقع در ضلع جنوب شرقی بهشت زهرا می باشد. این خط در شهید بهشتی با خط سه، ایستگاه هفت تیر با خط در حال احداث شش، ایستگاه دروازه دولت با خط چهار، ایستگاه امام خمینی با خط دو و ایستگاه مولوی با خط در حال احداث هفت تقاطع دارد. نوزدهمین ایستگاه خط یک قطار شهری در خیابان خیام به نام ایستگاه خیام قرار دارد.