• استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    جاذبه زیارتی

مسجد جامع تهران کهنسال ترین مسجد تهران می باشد که قدیمی ترین شبستان آن بیش از حدود 1000سال عمر دارد که به شبستان آیت الله شاه آبادی معروف است و شبستان دوم آن، شبستان عتیق است که بیش از 700سال عمر دارد و شبستان گرم‌خانه که قبل از انقلاب به عنوان گرم خانه مورد استفاده قرار می‌گرفت و در خیابان 15خرداد قرار دارد.