back-image-blur back-image

مسجد جامع تهران

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    جاذبه‌ ی زیارتی

مسجد جامع تهران کهنسال ترین مسجد تهران می باشد که قدیمی ترین شبستان آن بیش از حدود 1000سال عمر دارد که به شبستان آیت الله شاه آبادی معروف است و شبستان دوم آن، شبستان عتیق است که بیش از 700سال عمر دارد و شبستان گرم‌خانه که قبل از انقلاب به عنوان گرم خانه مورد استفاده قرار می‌گرفت و در خیابان 15خرداد قرار دارد.