خلوت کریم خانی تهران

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

خلوت کریم خانی در شمال غربی کاخ گلستان در شهر تهران قرار دارد و سنگ مزار ناصرالدین شاه و تخت فتحعلی شاه دو اثر شاخص تاریخی هستند که در این مکان نیز واقع‌اند.