• استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

قلّه توچال به ارتفاع ۳۹۶۲ متر در شمال تهران واقع شده است. دامنهٔ جنوبی توچال در مجاورت تهران قرار دارد و قله آن نیز مشرف به تهران است.