دروازه اصفهان شیراز

  • استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

دروازه اصفهان واقع در تقاطع خیابان فردوسی، خیابان تختی و خیابان حافظ می باشد.