خیابان شیشه گری شیراز

  • استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

حد فاصل بین میدان 12 فروردین تا بلوار سیبویه خیابان شیشه گری می باشد.