back-image-blur back-image

درخت سرو هرزويل رودبار

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    گيلان - رودبار

  • دسته بندی

    جاذبه‌ ی طبیعی

در روستای هرزویل درخت سرو تنومند و کهن سالی وجود دارد معروف به سرو هرزویل با عمری بیش از 1000سال.این سرو چند سال پیش توسط سازمان میراث فرهنگی ایران به ثبت رسید.دهکده هرزویل به کنار سرو تاریخی نقل مکان کرده است.در مورد سن این ابردرخت روایتهای متعددی است در برخی منابع صحبت از ۳۰۰۰ و در برخی صحبت از ۱۰۰۰ سال شده عمر برای این سرو شده است.