• استان / شهر

    مازندران - رامسر

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه رامسر برای پروازهای خصوصی و ورزش در کنار سواحل دریای خزر واقع شده است. روزانه به صورت رفت و برگشت از رامسر به تهران به جز روزهای شنبه یک پرواز مسافر بر با ظرفیت حدود 60 تا 70 نفر انجام می شود. در گذشته فرودگاه رامسر برای خدمت به مقامات خارجی و دیدن کردن از ایران و برای خانواده سلطنتی سابق ایران مورد استفاده قرار می گرفته است.