بیمارستان رازی قائمشهر

  • استان / شهر

    مازندران - قائمشهر

  • دسته بندی

    بیمارستان

مرکز آموزشی درمانی رازی از سال 1358 این مرکز درمانی به وزارت بهداری وقت واگذار شد که بدون هیچ‌گونه تغییر در ساختار فیزیکی و تشکیلاتی به بیمارستان 200 تخت‌خوابی مبدل شد و در سال 1386 طی مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت رسماً به‌عنوان مرکز آموزشی درمانی به ثبت رسید.