ایستگاه راه آهن قائمشهر

  • استان / شهر

    مازندران - قائمشهر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

راه آهن قائمشهر یکی ازایستگاههای راه آهن مازنداران محسوب می شود که در جنوب شهر نزدیکی پل هوایی واقع شده است.