محوطه تاریخی شادیاخ نیشابور

محوطه تاریخی شادیاخ

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

گنبد سبز نیشابور

گنبد سبز

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مدرسه گلشن

مدرسه گلشن "حوزه علمیه"

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

بازار تاریخی سرپوش نیشابور

بازار تاریخی سرپوش

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع  نیشابور

مسجد جامع

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

کاروانسرای شاه عباسی نیشابور

کاروانسرای شاه عباسی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

قدمگاه نیشابور

قدمگاه

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد چوبی نیشابور

مسجد چوبی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

امامزادگان محمد محروق و ابراهیم نیشابور

امامزادگان محمد محروق و ابراهیم

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه زیارتی

فضل بن شاذان نیشابور

فضل بن شاذان

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه زیارتی

بانو بی‌بی شطیطه نیشابور

بانو بی‌بی شطیطه

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه زیارتی

آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابور

آرامگاه حکیم عمر خیام

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

عطار نیشابوری نیشابور

عطار نیشابوری

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

کمال الملک نیشابور

کمال الملک

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

آرامگاه یغمای شاعر نیشابور

آرامگاه یغمای شاعر

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

روستای بوژان نیشابور

روستای بوژان

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

درود نیشابور

درود

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

باغرود نیشابور

باغرود

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

باغ قوامی نیشابور

باغ قوامی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

باغ امین الاسلامی نیشابور

باغ امین الاسلامی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

باغ ملی نیشابور

باغ ملی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

دبیرستان خیام نیشابور

دبیرستان خیام

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی