ایستگاه راه آهن نیشابور

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - نیشابور

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

ایستگاه راه آهن شهر نیشابور متصل کننده این شهر به راه آهن سراسری ایران است. این طرح در اول مرداد سال ۱۳۳۵ شمسی با حضور محمد رضا پهلوی، اعضای دولت و سازمان پیشاهنگی افتتاح شد. این ایستگاه یکی از ایستگاه‌های اصلی در طول راه آهن مشهد - تهران است.