خيابان طالقاني ماکو

  • استان / شهر

    آذربايجان غربي - ماکو

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خيابان طالقاني نزدیک آهن الات و میدان میوه و تره بار می باشد.