سپاه پاسداران ماکو ماکو

  • استان / شهر

    آذربايجان غربي - ماکو

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

سپاه پاسداران ماکو واقع در بلوار مدرس می باشد.