مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلگاردنیا کیش

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل گاردنیا کیش

شروع قیمت از 365,000 تومان

هتلپارس نیک کیش

تخفیف رزرو تا

٪67

هتل پارس نیک کیش

شروع قیمت از 295,000 تومان

هتلگامبرون کیش

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل گامبرون کیش

شروع قیمت از 600,000 تومان

هتلآرامش کیش

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آرامش کیش

شروع قیمت از 270,000 تومان

هتلتعطیلات کیش

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل تعطیلات کیش

شروع قیمت از 820,000 تومان

هتلشایلی کیش

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل شایلی کیش

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتلسارا کیش

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل سارا کیش

شروع قیمت از 750,000 تومان

هتلسیمرغ کیش

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل سیمرغ کیش

شروع قیمت از 570,000 تومان

هتلگراند کیش

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل گراند کیش

شروع قیمت از 1,020,000 تومان

هتلآفتاب شرق کیش

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آفتاب شرق کیش

شروع قیمت از 170,000 تومان

هتلآبادگران کیش

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل آبادگران کیش

شروع قیمت از 580,000 تومان

هتلگلدیس کیش

تخفیف رزرو تا

٪68

هتل گلدیس کیش

شروع قیمت از 270,000 تومان

هتلآنا کیش

تخفیف رزرو تا

٪2

هتل آنا کیش

شروع قیمت از 395,000 تومان

هتلسان رایز کیش

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل سان رایز کیش

شروع قیمت از 320,000 تومان

هتلپارسیان کیش

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل پارسیان کیش

شروع قیمت از 270,000 تومان

هتللوتوس کیش

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل لوتوس کیش

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتلرُیان قائم کیش

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل رُیان قائم کیش

شروع قیمت از 790,000 تومان