مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلپانوراما کیش

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل پانوراما کیش

شروع قیمت از 1,400,000 تومان

هتلمیراژ کیش

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل میراژ کیش

شروع قیمت از 1,850,000 تومان

هتلشایان کیش

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل شایان کیش

شروع قیمت از 880,000 تومان

هتلمارینا پارک کیش

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل مارینا پارک کیش

شروع قیمت از 2,153,000 تومان

هتلشايگان کیش

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل شايگان کیش

شروع قیمت از 1,250,000 تومان

هتلداریوش کیش

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل داریوش کیش

شروع قیمت از 1,010,000 تومان

هتلترنج کیش

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل ترنج کیش

شروع قیمت از 2,480,000 تومان

هتلویدا کیش

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل ویدا کیش

شروع قیمت از 1,830,000 تومان

هتلپارمیس کیش

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل پارمیس کیش

شروع قیمت از 1,320,000 تومان

هتلکوروش کیش

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل کوروش کیش

شروع قیمت از 1,650,000 تومان

هتلکیش کیش

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل کیش کیش

شروع قیمت از 520,000 تومان

هتلایران کیش

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل ایران کیش

شروع قیمت از 1,350,000 تومان

هتلپالاس کیش

تخفیف رزرو تا

-

هتل پالاس کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلیاقوت کیش

تخفیف رزرو تا

-

هتل یاقوت کیش

درحال بروزرسانی قیمت